Natutulog Kong Mundo

Исполнитель: Wolfgang (Tagalog)
Пользователь: jashrell villanueva
Длительность: 130 секунд
Начальная пауза: 12 секунд
Названия аккордов: Не установлено
Матерная:
Комментарии к подбору: Нет

URL

Загружено:
14 марта 2024 г., 3:11
Доступно в Google Play

Текст

[Verse]
 Bb  Eb  Bb  Eb 
At naglaho ang liwanag sa dilim
 Bb  Eb  Bb  Eb 
Walang ingay ngunit nakakabingi
 Bb  Eb  Bb  Eb 
Bote ng alak na hindi nabuksan
 Bb  F  Bb  E  Eb  Bb  Eb  Ab 
Mga sigarilyong ubos na ang apoy

 Bb  Ab  Gb  F 
Kaibigan saan ka na ngayon
 Bb  Ab  Gb  F 
Ako'y naghihintay rito
 Bb  Ab  Gb  F 
Sa pagdating ninyo
 Bb  Ab  Gb  F 
Kaibigan ilang oras ang lumipas na
 Bb  Ab  Gb  F 
At wala pa ang anino ninyo lamang

 Bb  Eb  Ab  Bb  F 
Kaibigang tunay ka ba
 Bb  Ab  Bb  Ab  Bb  Eb  Bb  Eb  Bb  Gb 
Wala na ba ngayon ang samahan natin[Instrumental]
 Eb  Ab  Db  Gb  Gb  Eb  Ab  Db  Bb  Eb  Bb  Eb 
 Bb  Eb  Bb  Db  Bb  E 

[Verse]
 Bb  Ab  Gb  F 
Wala na bang kwento ang tahimik 
naman dito
 Bb  Ab  Gb  F 
Tumatawag walang sumasagot
 Bb  Ab  Gb  F 
Nagsisisi
 Bb  Ab  Gb  F 
May kasalanan ba ako
 Bb  Ab  Gb  F 
Habang ikaw ay nandito
 Bb  Eb  Bb  Eb 
Kaibigan...
 Bb  Eb  Bb  Eb 
Tulungan n'yo ako upang
 Bb  Eb  Bb  Eb 
Magising ang
 Bb  Eb  Bb  Eb 
Natutulog kong mundo

Комментарии

14 марта 2024 г., 3:12
Thankyou