Sa Ngalan Ni Hesus

Исполнитель: Tagalog Hymns (Tagalog)
Пользователь: Zil Djan Abustan
Длительность: 130 секунд
Начальная пауза: 12 секунд
Названия аккордов: Не установлено
Матерная:
Комментарии к подбору: Нет

URL

Загружено:
23 июня 2018 г., 6:45

Текст

Sa ngalan ni Hesus


[Verse 1]
May isang Pangalang tanging kaloob
Sa silong nitong langit
Siya’y walang iba kundi si Hesus
Na nagtiis ng sakit

[Chorus]  
Sa Ngalan ni Hesus
Bawat tuhod ay iluhod
Sa sanlangita’t sinukob
Ngalan Niya’y itampok

[Verse 2]
Maluban kay Hesus wala nang iba
Na dapat panaligan
Ang lahat ay ating hingin sa kanya
At kanyang ibibigay

[Verse 3]
Ng dahil sa sala ng sanlibutan
si Hesus ay nanaog
Kusang inihandog ang kanyang buhay
At tayo ay tinubos

Комментарии