(F) Mangag-ibigan Tayo Sa Isa't-isa

Исполнитель: CJS (English)
Пользователь: Ella Kim
Длительность: 130 секунд
Начальная пауза: 12 секунд
Названия аккордов: Не установлено
Матерная:
Комментарии к подбору: Нет

URL

Последний раз редактировал:
Ella Kim,
16 июня 2021 г., 11:14

Текст

[INTRO]
 F- F- Em- Dm- C- Bb- C


[CHORUS]
   F    Am        Bb       Gm
 Mangag-ibigan tayo sa isa't isa 
     C                       F  (Cm- F)
 Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos
 Bb       C      Am   (A)    Dm 
 At ang bawat umiibig ay sa Diyos
   Gm         C        F  (C)
 At nakakikilala kay Hesus

[VERSE 1]
 F       Dm      Gm     C  Dm
 Ang sinomang hindi umiibig
 (C)       Bb      Dm        Cm- F7 
 Ay hindi nakakikilala kay Hesus
 Bb            A7          Dm-C
 Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig
    Bb      C      F-C7
 Ang Diyos ay pag-ibig

[VERSE 2]
 F           Dm
 Sinugo ng Diyos
        Gm     C Dm 
 Ang Kaniyang Anak
 (C)          Bb  Dm         Cm- F7
 Dahil sa pag-ibig Niya sa lahat 
 Bb       A7          Dm- C
 Ito ang dakilang huwaran
   Bb  C     F- C7
 Na dapat malaman

[BRIDGE]
       Bb          Am
 Kaya't tayo'y magbigayan
 Bb        Am            D#
 Mag-unawaan at magpatawaran
 Gm             C      F
 At tayo'y sama samang umawit
 Gm(C)      Am(A)              D.. D7..
 Magpuri at umibig sa ating Diyos
           D.. D7..
 sa ating Diyos

Комментарии