Sambahin Ang Diyos [BNE]

Исполнитель: 1WorshipPH (Tagalog)
Пользователь: Deleted User
Длительность: 130 секунд
Начальная пауза: 12 секунд
Названия аккордов: Не установлено
Матерная:
Комментарии к подбору: Нет

URL

Последний раз редактировал:
Deleted User,
6 октября 2021 г., 20:35
Доступно в Google Play

Текст

Sambahin Ang Diyos
1WorshipPH Original, 2019

VERSE 1: ( G - G/B  Cadd9 - D )
Kami’y naririto     
Lumalapit sa’Yo, Panginoon 
Kami’y inibig Mo 
Kahit ‘di karapat-dapat sa’Yo 

PRE-CHORUS: ( Em - D - C ) 2x -  D  
Oh Hesus, Itataas Ka namin 
Oh Hesus, Itataas Ka namin 

VERSE 2: ( G - G/B  Cadd9 - D ) 
Ikaw ay banal  
Na manlilikha, makapangyarihan 
Kami’y pinili Mo  
Binago ang puso para sa‘Yo 

PRE-CHORUS: ( Em - D - C ) 2x -  D  
Oh Hesus, Itataas Ka namin 
Oh Hesus, Itataas Ka namin 

CHORUS: ( G - G/B  Cadd9 - D )   
Sambahin ang Diyos Ama 
Sambahin ang Diyos Anak 
Sambahin ang Diyos Espiritu 

Purihin natin ang Ama 
Purihin natin ang Anak 
Purihin ang Banal na Espiritu 
Sa Kanyang Kabuuan 

(Repeat Verse 2) 
(Pre-Chorus) 
(Chorus) 

(INSTRUMENTAL -   G - G/B  Cadd9 - D ) 

BRIDGE: ( Em - D - Cadd9 -  D ) 
Nang pasimula ay naroon na Siya 
Ang Salita’y kasama ng Diyos 
Nang pasimula ay naroon na Siya 
At ang Salita ay Diyos 

Am7 - Bm - Cadd9 - D ) 
Ang Salita’y naging tao, pinako sa krus 
Siya’y namatay, muling nabuhay 
Kasama na Siya ng Diyos 

(Shift to key of  A ) 
Am - Bm - Cadd9 - D - E ) 

(Repeat Chorus - key of  A ) 
A - A/C# - D - E )

@Ronel (BNE)

Комментарии