Lai nāk Tavs Gara spēks

Исполнитель: Slavēšana (Latviešu)
Пользователь: Edgars Aprāns
Длительность: 130 секунд
Начальная пауза: 12 секунд
Названия аккордов: Не установлено
Матерная:
Комментарии к подбору: Нет

URL

Загружено:
15 января 2022 г., 11:05

Текст

P  || D G | Bm A || 
 || G A | Bm || 
Faraon || D | C || 
Piedz:
Lai nāk nāk nāk Tavs Gara spēks
Lai līst līst līst Tavs lietus Tēvs
Lai deg deg deg Tava Gara liesma lai deg

Kurš bijis saistīts brīvs lai kļūst
Lai viņa grēka važasa grūst
Lai piedošanas straume nāk
Savus grēkus nožēlot viņš sāk
Savus grēkus nožēlot viņš sāk

Kad Dieva tauta Ēģiptē bij vergu važās iekalta
Tā Viņa vārdu piesauca un Viņš to uzklausīja
Kad Tava tauta Ēģiptē bij vergu važās iekalta

Teici faraon laid tos vaļā, faraon laid tos vaļā
Ļauj lai mana tauta iet, lai tā man kalpotu

Комментарии